AR-GE

AR-GE POLİTİKAMIZ:

Hızla değişen Dünyamızda, ülkemizin rekabet edebilmesi için gelişmiş bir sanayiye sahip olması gerekmektedir. Teknolojik gelişim ve yenilikçi üretim anlayışı ile tüketen değil üreten bir toplum olabilmek için AR-GE yönetimi, stratejimizin temel taşı haline gelmiştir. Temel araştırma, Uygulamalı araştırma ve Deneysel geliştirme süreçlerini yeni bir ürün geliştirme veya geliştirilmesine bilimsel alt yapı sağlamak, hedefimiz olmuştur.

AR-GE UYGULAMALARIMIZ:

2004 Kasım ayında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini alıp, tüm faaliyetlerimizi ISO standartlarına yükselttik. Daha sonrasında ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve 2012 yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini alıp üretimimizi ve müşteri hizmetlerimizi üst noktalara taşıdık. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ürünün cinsine göre periyodik olarak belli tonajlarda kontrollerimiz gerçekleşmektedir. Bu sayede gerek laboratuvar gerek çalışanlarımız gerekse yapılan Ar-Ge araştırmalarımız disiplinli ve daha hızlı ilerlemektedir. KİL&TAŞ kimyasallarla çalışan bir firma olarak çevremize ve doğaya, doğal yapının korunabilmesine olan hassasiyetimizi vurgulayabilmek için, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanan ISO 14001 belgesine de sahibiz. Bu belgeyle çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı garantiledik. Bünyemizde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri amacıyla ISO 18001 belgesini de alarak KİL&TAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliği standardına ulaştık. Ve tabi ki müşterilerimizin şikayetleri ve istekleri bizim önceliğimizdir. Cevap verebilirlik, hesap ve takip edilebilirlik hızımızı daha da arttıran ISO 10002 belgemizi de 2012 yılında almış bulunmaktayız. Sorumluluklarımızın farkında olan bir firma olduğumuzu ISO belgelerimizle bir kez daha kanıtlamış olduk. TUV güvencesiyle aldığımız tüm ISO belgelerimizin gerektirdiği fizik ve kimya laboratuvarlarına sahibiz. Kimya laboratuvarımız 60 °C ile 250 °C arasında dijital termostat ile ayarlanabilen, ısıtma, pişirme ve kurutma amaçlı kullanılabilen etüvümüzle tüm sterilizasyon işlemlerini tamamlıyoruz. Yapılan deneylerde hata payı bırakmamak için 220 g’ a kadar üzerine konulan her tür malzemenin ağırlığını ±0,008 g hassasiyete kadar gösteren hassas teraziler kullanmaktayız. Tüm deneylerimizi asit/baz yıkayıcı ünitesine 0,3 μm çapındaki partikülleri bile tutma verimine sahip çeker ocağımızda tamamlayarak laboratuvar çalışanlarının güvenliğini de %100 sağlıyoruz. Fizik laboratuvarında kullandığımız basma, mukavemet, dayanıklılık test cihazımız ve elek makinamız özel yazılımlarla çalışan dijital makinalardır. Satın alınan her tür hammadde dolgu maddesi miktarı, sertlik ölçümü, nem tayini gibi birçok kimyasal ve fiziksel testlere tabi tutulur. % 100 saflıkta olmayan hiçbir hammadde laboratuvarımızda kullanılmamaktadır. Tüm bu teknolojiye sahip laboratuvarımız, Ar-Ge mühendislerimizden oluşan kadromuz, kullanılan analiz metodlarımız ile hata payımızı sıfıra indirgiyoruz.

LABORATUAR

HASSAS TERAZİ; 220 gr’a kadar üzerine konulan malzemenin ağırlığını ± 0,008 gr hassasiyete kadar gösterir. ETÜV; İçerisinde yüksek sıcaklık derecesi de elde edilerek kurutma ve nem alma gibi fiziki hadiselerin yanında sterilizasyon yapma özelliği vardır. ÇEKER OCAK; Laboratuar güvenliğini en iyi şekilde gerçekleştiren asit/baz yıkayıcı ünitesine sahip 0,3 mm çapındaki partikülleri bile tutma verimine sahip laboratuarın vazgeçilmez elemanlarındandır.

REFERANSLARIMIZ