Fosfat Bağlı-Hava ile Sertleşen Plastik Malzemeler için Isı Kürü

Plastik malzeme içersindeki suyun kontrollü olarak tahliyesini sağlamak, olası buhar basıncı birikimini ve yine buhardan kaynaklanan dökülmeleri engellemek açısından gereklidir. Refrakter yüze-yini, naylon branda, bez veya çuval ile korumaya alarak kurumasını ve soyulmasını engelleyin. Bu amaç için genellikle naylon kullanılır. Bez veya çuval kullanılması halinde kumaş, nemi korumak ve yüzey kuruluğunu engellemek için üzerine sprey ile su püskürtülerek ıslatılmalıdır. Isıtma prosesi birkez başlatıldığında, tamamlanıncaya dek devam edilmelidir. Isıtma sürecini durdurmayınız.

• 25° C/saat ısıtma hızı ile ortamı 150°C’ye getirin.

• Bu sıcaklıkta her 25 mm kalınlık için 1 saat bekleyin. 8 saati geçirmeyin.

• Sıcaklığı 25° C/saat ısıtma hızı ile 325°’C’ye çıkarın.

• Bu sıcaklıkta her 25 mm kalınlık için 1 saat bekleyin. 8 saati geçirmeyin.

• Sıcaklığı 25° C/saat ısıtma hızı ile 550°’C’ye çıkarın.

• Bu sıcaklıkta her 25 mm kalınlık için 1 saat bekleyin. 8 saati geçirmeyin.

• 550°C’de gerekli beklemeyi yaptıktan sonra, ortam sıcaklığını 24° C/saat ısıtma hızı ile çalışma sıcaklığına çıkarın. Eğer sistem çalıştırılmayacaksa ve soğutulacaksa, çalışma sıcaklığında her 25 mm için 1 saat olacak şekilde bekleyin ve daha sonra doğal soğumaya bırakın, ancak soğuma hızının 38° C/saat’i geçmesine izin vermeyin.

Notlar:

Isı kürü uygulaması normalde yukarıda verilen çizelgeye göre çok daha detaylıdır. Brülör boyutu, gaz çıkış bölgesi, hava hacmi ve akış hızı gibi bilgilerin bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada Kiltaş ısı kürü konusunda uzman kişilerle temas kurmanızı tavsiye eder. Herhangi bir sebeple ısı kürü uygulaması kesintiye uğrarsa, Kiltaş uygulamaya en baştan başlamanızı tavsiye eder. İnisiyatif kullanılarak sistem yeniden başlatılıp, kesintinin olduğu sıcaklığa sistem geri ısıtılarak bu sıcaklıkta belli bir süre sabitlendikten sonra kalan sürece devam edilebilir. Ancak bu durumda meydana gelebilecek ürün bozulmalarından Kiltaş

olarak hiçbir sorumluluğumuz yoktur.

 

fostat-bağlı-hava

REFERANSLARIMIZ