İzole Beton Refrakterleri için Isı Kürü

İzole beton refrakterlere ısı kürünün doğru uygulanması ve içerdikleri suyun kontrollü olarak giderilmesi, refrakterin çalışmasında tam performans sergileyebilmesi ve ömrü açısından çok önemlidir. İzole beton refrakterler için ısı kürü zaman çizelgesi şu şekildedir :

• Isı kürü uygulamasına başlangıç olarak ortam sıcaklığını yaklaşık 25°C/saat artışlarla 150°C’ye çıkarın.

• 150°C – 250°C arasında minimum 24 saat olacak şekilde ancak su buharı bitmeden sıcaklığın arttırılmaması şartıyla bekleyin.

• 350°C – 550°C arasında yine minimum 24 saat olacak şekilde, refrakter malzemenin bünyesindeki kristal su buharlaşana kadar bekleyin.

• 30°C / saat artışla ortam sıcaklığını 750°C’ye getirin.

• 750°C – 950°C arasında hala buhar çıkışı gözleniyorsa, çıkışın olduğu sıcaklıkta sabit bekleyin. Buhar çıkışı bittikten sonra 24 saat kadar beklenebilir.

• En son periyot olan kullanma sıcaklığında minimum 8 saat beklemek gerekmektedir. Bu son beklemeden sonra ortam, çalışma sıcaklığına düşürülerek işleve alınabilir.

Notlar:

Yukarıda belirtilen sıcaklıklar, astarın sıcak bölgesinde ölçülür. Astarı doğal olarak soğumaya bırakın. Soğumada 56°C/saat hızın altına inmesine izin vermeyin. Isı kürü uygulaması normalde yukarıda verilen çizelgeye göre çok daha detaylıdır. Brülör boyutu, gaz çıkış bölgesi, hava hacmi ve akış hızı gibi bilgilerin bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada Kiltaş ısı kürü konusunda uzman kişilerle temas kurmanızı tavsiye eder.Isı kürü uygulaması sırasında refrakter yüzeyindeki sıcaklık pek çok bölgeden görüntülenmelidir. Isı kürü sırasında ortamda buhar birikmesi yaşanırsa, sıcaklık sabitlenmeli, buhar boşaltımı yapılmalı ve ısıtmaya daha sonra devam edilmelidir. Isıtma projesi boyunca içeride oluşan buharı dışarı atmak amacıyla sıcak hava dağıtılmalı ve iyi bir şekilde çıkışı sağlanmalıdır. Herhangi bir sebeple ısı kürü uygulaması kesintiye uğrarsa, Kiltaş uygulamaya en baştan başlamanızı tavsiye eder. İnisiyatif kullanılarak sistem yeniden başlatılıp, kesintinin olduğu sıcaklığa sistem geri ısıtılarak bu sıcaklıkta belli bir süre sabitlendikten sonra kalan sürece devam edilebilir. Ancak bu durumda meydana gelebilecek ürün bozulmala-rından Kiltaş olarak hiçbir sorumluluğumuz yoktur.

 

izole-refrakter-içi

REFERANSLARIMIZ