Mekanik Karışım

Mikserin çok temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bir torba harç (Castable) mikser içersine boşaltılır. (Eğer torbanın bir kısmı karıştırılmamışsa, refrakter harç tanelerinin birbirinden ayrımına yol açmamak için tümü miksere boşaltılmadan önce tekrar karıştırıl-malıdır.) Akıcılıkla, hızlı çoğalma farkedilinceye kadar ve istenilen kıvam elde edilinceye kadar yavaşça su ilave edilmeli, yüzeyde harç (Castable) topaklanması önlenmelidir. Karışım süresi en azda tutulmalıdır. (1 – 2 dakika yeterlidir.)

• Taşıma esnasında olabilecek refrakter harç tane    ayrımlarını önlemek için karıştırıcı, döküm gereç-   lerine yakın bulundurulmalıdır.

• Karıştırıcı kullanılmadan önce tamamen temizlenmelidir.

• Kesinlikle temiz su kullanılmalıdır.

REFERANSLARIMIZ