Plastikler

Dövme veya sıkıştırma yoluyla uygulanan kullanıma hazır malzemelerdir. Kurutulduktan sonra ısı veya kimyasal bağlayıcılar yardımıyla katı faza geçerler. Demir çelik, ağaç, kağıt, alüminyum, dökümhaneler ve seramik endüstrilerince geniş kullanım alanları vardır. Fırınlar, brülör bölgeleri, potalar, vs. gibi yerlerde ana örüm malzemesi olarak kullanıldıkları gibi aynı zamanda pek çok yerde de tamir malzemesi olarak kullanılırlar.
Hyplas® 45
Özellikleri
Genel uygulamalarda kullanılan süper hizmet malzemesidir. Seramik bağlı olup ısı ile sertleşir. İyi izolasyon özelliği enerji kayıplarını azaltır. Dökülmelere ve mekanik aşınmalara mukavimdir. Dökümhanelerde potalarda, Yakma Tesisleri yanma odalarında, Rafineri ve Petrokimya'da kazanlar ve yakma tesislerinde Demir Çelik'de pelletleme fırınları yanma odalarında kullanılır.
Hyplas® 60
Özellikleri
55 AI2O3’ün üzerinde, seramik bağlı, ısı ile sertleşen süper hizmet plastik malzemesi. Tipik
uygulamalar için Hyplas® 45'e bakınız.
Hyplas® 65
Özellikleri
65 AI2O3'li seramik bağlı, ısı ile sertleşen plastik malzemedir. Daha yüksek alümina istenen yerlerde kullanılır. Tipik uygulamalar için Hyplas® 45'le benzerdir.
Hyplas® 60 CH
Özellikleri
55 AI2O3'li fosfat bağlı, havayla sertleşen, benzer ısıyla kurumalı plastiklere nazaran daha yüksek ısıya ve metallere dayanıklı bir malzemedir. Alüminyum ergitme ve tutma ocakları yan duvar ve tavanları Dökümhaneler'de pota ve yolluklarda, yakma tesisleri, Endüstri Fırınları'nda arka ayna ve brülör çerçevesi, Rafineler'de fırınlarda, Demir Çelik, tav çukurları kapaklar ve rekiperatörlerde kullanılır.
Hyplas® 70 CH
Özellikleri
70 AI2O3’li fosfat bağlı, havayla sertleşen plastik malzemedir.
Hyplas® 75 CH
Özellikleri
75 AI2O3'li fosfat bağlı, havayla sertleşen plastik malzemedir. Tipik uygulamalarda, Hyplas® 60 CH'ninkilere ilave olarak daha yüksek sıcakta mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır.
Hyplas® 80 CH
Özellikleri
80 AI2O3 fosfat bağlı, havayla sertleşen plastik malzemedir.
Hyplas® 85 CH
Özellikleri
86 AI2O3 fosfat bağlı, havayla sertleşen plastik malzemedir. Tipik uygulamalarda, Hyplas® 60 CH'ninkilere ilave olarak daha yüksek sıcakta mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır.
Hyplas® Blue
Özellikleri
Mullit esaslı, fosfat bağlı refrakter özellikleri açısından 85 alümina ve üzerindeki refrakterlerle mukayese edilebilir plastik malzemedir. Sıcakta deformasyon mukavemeti, sürtünme mukavemeti, hacimsel stabilitesi ve termal şoklara direnci açısından benzer malzemelerden çok üstündür.
Hyplas® 90 CH
Özellikleri
93 Alüminalı, fosfat bağlı, havayla sertleşen bir plastik malzemedir. Çok yüksek aşınma ve erozyon mukavemeti cüruf ve metallere mukavemet, karbonmonoksit, hidrojen ve hidrokarbonlara yüksek mukavemetlidir. Alüminyum ergitme ve tutma fırınları, Çimento yanma boşlukları, Dökümhaneler potalar, tandişler, ocak ağızları, boşaltma delikleri Rafineler ve Petrokimya siklonlar, katalist transfer hatları, proses fırınları, yanma odaları, ark ocağı delta bölgesi, sıcak metal arabaları, tandişler, potalar, vs.
Hyplas® LW
Özellikleri
Düşük yoğunluk ve düşük termal iletkenlik katsayısına sahip plastik bir malzemedir.
Hyplas® SIC
Özellikleri
Termik santrallerde kazan hopper bölgesi boruları ve yakıcı ağızlarının kaplanmasında kullanılan paslanmaz çelik tel takviyeli Silisyum
Karbür esaslı çok özel bir malzemedir.
Hyplas® Emerald
Özellikleri
Alüminyum krom esaslı, fosfat bağlı, sürtünme ve aşınmaya karşı ileri derecede dayanıklı, asit baz ve erozyona karşı aşırı dayanıklıdır.REFERANSLARIMIZ