Çimentosuz Beton

Ateş çimentosu yerine özel bir bağlayıcı ile bağlanan bünyesinde CaO içermediğinden dolayı yüksek sıcaklıklarda mukavemet düşürücü fazlar oluşturmayan çimentosuz betonlardır.
Zero Cement® 80
Özellikleri
82 Alüminalı çimentosuz betondur. Bünyesinde kalsiyum oksit bulunmadığından dolayı, cüruf yapışmalarına ve metal aşınmalarına çok dayanıklıdır. Potalar, yolluklar, torpido ağızları, indüksiyon ocağı ağız bölgeleri başlıca kullanım yerleridir.
Zero Cement® 85
Özellikleri
86 Alüminalı çimentosuz betondur. Bünyesinde kalsiyum oksit bulunmadığından dolayı, cüruf yapışmalarına ve metal aşınmalarına çok dayanıklıdır. Potalar, yolluklar, torpido ağızları, indüksiyon ocağı ağız bölgeleri başlıca kullanım yerleridir.
Zero Cement® 95
Özellikleri
92 Alüminalı çimentosuz betondur. Bünyesinde kalsiyum oksit bulunmadığından dolayı, cüruf yapışmalarına ve metal aşınmalarına çok dayanıklıdır. Potalar, yolluklar, torpido ağızları, indüksiyon ocağı ağız bölgeleri başlıca kullanım yerleridir.REFERANSLARIMIZ