Düşük Çimentolu Beton

Yüksek sıcaklığa, aşınmaya ve darbelere karşı mukavemeti olan betonlara talep, vibrasyon tekniğiyle uygulanabilen, düşük çimentolu betonların doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Yüksek performanslı bu ürünlerde son derece dikkatli yapılan tanecik dağılımı ve azaltılmış çimento oranı en önemli unsurlardır. Dökümhaneler, demir çelik, çimento, alüminyum ve petrokimya endüstrilerinde geniş kullanım alanları vardır.
Hylow® 50
Özellikleri
50 AI2O3 ihtiva eden, yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betondur. Yüksek sıcaklıkta mukavemet, erozyon ve aşınmaya karşı ve yük altında sıcakta deformasyonun minimum olarak istenildiği her yerde başarı ile uygulanır.
Hylow® 60
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli düşük çimentolu bir betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti, sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® AN
Özellikleri
Andaluzit esaslı yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betontur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti, sıcakta basınca dayanımı çok yüksektir.
Dökümhaneler potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 75
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemetli ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 85
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler, potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 85 ALF
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu Non-Wet betondur. Alüminyum ergitme ve tutma ocaklarında kullanılır.
Hylow® 85 Cr
Özellikleri
Krom oksit esaslı, yüksek performans
ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti sıcakta basınca ve deformasyona dayanımı, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 95
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler, potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 92 Cr
Özellikleri
Yüksek performans ve yüksek mukavemetli, düşük çimentolu bir betondur. Diğer betonlara nazaran aşınmaya mukavemeti sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir. Dökümhaneler potalar, endüksiyon ocakları ağız ve kapakları, delta bölgeleri, Demir Çelik pota, tandiş çarpma plakaları, Çimento alev borusu, burun bölgeleri, Alüminyum pota ve ocakları, Rafineriler katalist transfer hatları ve dirsekler başlıca kullanım yerleridir.
Hylow® 85 Zr 5
Özellikleri
80 Alüminalı, % 6 zirkon takviyeli, düşük çimentolu bir betondur. Aşınmaya, deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir.
Hylow® 85 Zr 10
Özellikleri
80 Alüminalı, % 10 zirkon takviyeli, düşük çimentolu bir betondur. Aşınmaya, deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara dayanımı çok yüksektir.
Hylow® 60 SIC 5
Özellikleri
% 5 silisyum karbür takviyeli, vibrasyon dökümlerde kullanılan düşük çimentolu bir betondur. Erozyona karşı çok yüksek dayanıklılık ve yük altında deformasyonun en az istenildiği yerlerde başarıyla kullanılabilir.
Hylow® 60 SIC 15
Özellikleri
%15 silisyum karbür takviyeli, vibrasyon dökümlerde kullanılan düşük çimentolu bir betondur. Erozyona karşı çok yüksek dayanıklılık ve yük altında deformasyonun en az istenildiği yerlerde başarıyla kullanılabilir.
Hylow® 60 SIC 30
Özellikleri
% 30 silisyum karbür takviyeli, vibrasyon dökümlerde kullanılan düşük çimentolu bir betondur. Erozyona karşı çok yüksek dayanıklılık ve yük altında deformasyonun en az istenildiği yerlerde başarıyla kullanılabilir.REFERANSLARIMIZ