Kullanım Talimatları

Tatbikatın Önemi

Dökme refrakter, imalatçı tarafından hammaddesi temin edilip, prosesten geçirilerek, kullanıcıya, su ile karıştırılması, şekillendirilmesi, belli bir kür ile kurutulması ve / veya pişirilmesi ve bunların tamamının uygunluğunun kontrolü için teslim edilir. Bu da, imalatçının yalnız 2 ön işlem, kullanıcının ise malzeme performansı için en önemli asgari 5 tamamlayıcı işlemi yürüttüğünü göstermektedir. Sonuçta, malzeme yine kullanıcı tarafından red veya kabul edilir.

REFERANSLARIMIZ