Prekastlar

Her firmanın istemiş olduğu ölçülere ve kullanım alanına göre kalıp dizaynı yapılarak, özel seçilen refrakter malzemeden prekast dökümü gerçekleştirilmektedir. Bu PREKASTLAR işletmemizde mevcut olan yüksek kapasiteli fırınımızda ısı diyagramına uygun olarak pişirilip özel sandıklarla ambalajlanarak sevk edilmektedir.Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan şirketimiz 10002 Müşteri Memnuniyeti İlkelerini yerine getirmektedir.

Uygulama Alanları

Prekast’lar müşteriden gelen talepler doğrultusunda özel spesifikasyonlara göre düşük çimentolu beton ve çok düşük çimentolu beton kullanılarak vibrasyon metodu ile üretilmektedir.

prekastlar

REFERANSLARIMIZ