Mevcut Sistemin Analizi

Bazı işletmelerin reftakter dizaynları yıllar öncesindeki haliyle hiç değişikliğe uğramadan hizmet vermeye gayret gösterirler. Kimi zaman gelişim sürecinde olan işletmelerde gün ve gün ağırlaşan şartları daha fazla kaldıramazlar, kimi zaman ise işletmeye getirdikleri zarar ve kayıplar gözardı edilerek çalışmaya devam ederler. İşte Kiltaş’ın üstlendiği görevlerden biri de sizleri refrakter sanayindeki gelişmelerden haberdar ederek mevcut sistemlerinizi geliştirmeye yardımcı olmaktır.

 

Bunun için;

• Mevcut refrakter ve izolasyon sistemlerinizin gözden geçirilmesi

• Kullanılan yakıt tipinin mevcut refrakterlere etkilerinin belirlenmesi

• Çalışma koşullarınıza en uygun refrakter ve izolasyon malzemelerinin belirlenmesi. Sizlere        sunduğumuz bedelsiz hizmetlerden sadece bir kaçıdır.

REFERANSLARIMIZ