Kullanım Talimatları

Tatbikatın Önemi

Dökme refrakter, imalatçı tarafından hammaddesi temin edilip, prosesten geçirilerek, kullanıcıya, su ile karıştırılması, şekillendirilmesi, belli bir kür ile kurutulması ve / veya pişirilmesi ve bunların tamamının uygunluğunun kontrolü için teslim edilir. Bu da, imalatçının yalnız 2 ön işlem, kullanıcının ise malzeme performansı için en önemli asgari 5 tamamlayıcı işlemi yürüttüğünü göstermektedir. Sonuçta, malzeme yine kullanıcı tarafından red veya kabul edilir.

Stoklama

Kapalı ve kuru ortamda, üst üste 6 sıra torbadan fazla konulmaması şartı ile evsafını yitirmeden 1 yıl süre ile deponalabilir.

Mekanik Karışım

Mikserin çok temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bir torba harç (Castable) mikser içersine boşaltılır. (Eğer torbanın bir kısmı karıştırılmamışsa, refrakter harç tanelerinin birbirinden ayrımına yol açmamak için tümü miksere boşaltılmadan önce tekrar karıştırıl-malıdır.) Akıcılıkla, hızlı çoğalma farkedilinceye kadar ve istenilen kıvam elde edilinceye kadar yavaşça su ilave edilmeli, yüzeyde harç (Castable) topaklanması önlenmelidir. Karışım süresi en azda tutulmalıdır. (1 – 2 dakika yeterlidir.)

  • Taşıma esnasında olabilecek refrakter harç tane    ayrımlarını önlemek için karıştırıcı, döküm gereç-   lerine yakın bulundurulmalıdır.
  • Karıştırıcı kullanılmadan önce tamamen temizlenmelidir.
  • Kesinlikle temiz su kullanılmalıdır.

Elle Karışım

Temiz bir satıh veya harç kabı kullanılmalıdır. Dökme refrakter harç (Castable), su eklemeden önce kuru olarak karıştırılmalı, yavaşça temiz su ilave edilerek bir kaç kez küreklenmelidir.

Prizleme

Buharlaşma kaybını önlemek için polietilen örtü ile örtülmelidir. (Hızlı kurumaması ve nemliliği emip dayanıksız bir yüzey elde edilmemesi için ıslak çuval kullanılmalıdır.) Maksimum dayanıklılık ve performans, 20-30°C’lik bileşim sırasındaki prizlenme ile elde edilir. 20°C’nin altında prizlenme uygulanmalıdır. Süresi 24 saattir.

Kurutma

Prizlenmeden sonra polietilen örtü kaldırılır ve 24 saat dinlenmeye bırakılır. Sıcaklık saatte 30°C arttırılarak 300°C’ye yükseltilir. 5 saat bu derecede tutulur. Bundan sonra sıcaklık, saatte 50°C arttırılarak 800°C’ye çıkarılır. Tekrar 5 saat tutulur. Servise alınır. 

Ankoraj

Dökme refrakter harcın tatbik edilen bölgeye daha iyi intibakı için yukarıda çeşitleri gösterilen ankorajların kullanılması tavsiye edilir. Ankorajlar, yüzeye 20’şer cm ara ile tutturulmalı ve tatbik edilecek malzeme kalınlığından 2 cm daha kısa olmasına özen gösterilmelidir. Malzemenin termal ve mekanik zorlamasına karşı mikro çatlakların büyümesini önleyici, yükselen sıcaklıkta kopma modülü değerinin artmasını sağlayıcı 308 veya 310 kalite çelikten üretilmiş, 25-35 mm boylarında takviye olarak iğnecik kullanımının temsili şeması yukarıdadır.

Kiltaş 'ın online kataloğunu incelemek ister misiniz ?

KİLTAŞ REFRAKTER MALZEME SAN. A.Ş.

Tel : 444 3 012 Tel : +90 212 332 30 20 Fax : +90 212 332 08 15
Fevzipaşa Mahallesi Yürek Sokak No:10 Değirmenköy/Silivri/İSTANBUL

KİLTAŞ Refrakter Malzeme San. A.Ş. 
Copyright 2020 Her Hakkı Saklıdır.