u0130zoleler

Betonlarla benzer teknoloji ile u00fcretilen izole betonlar, nihai you011funluklaru0131 du00fcu015fu00fcrmek ve iyi bir izolasyon sau011flayabilmek iu00e7in du00fcu015fu00fck you011funluklu hammaddelerden u00fcretilen mamu00fcllerdir.u00a0

Bu tip u00fcru00fcnler hemen her tu00fcrlu00fc endu00fcstride gerek ana refrakter malzeme olarak gerekse daha you011fun ve ateu015fe mukavim malzemelerin arkasu0131nda ikincil u00fcru00fcn olarak kullanu0131lu0131rlar.

Hyisoliteu00ae 65

Du00fcu015fu00fck su0131caklu0131klar iu00e7in, du00fcu015fu00fck you011funluklu genel hizmet izolasyon malzemesidir.

Hyisoliteu00ae 80

800u00b0C'ye dayanu0131klu0131, du00fcu015fu00fck you011funluklu genel hizmet izolasyon betonu.

Hyisoliteu00ae 95

u00c7ok du00fcu015fu00fck you011funluklu genel hizmet izolasyon malzemesidir.

Hyisoliteu00ae 100

Uygun bir granu00fclasyon ile hafif u015famot ve vermiculite ile yapu0131lan geleneksel bir izolasyon refrakteridir.

Hyisoliteu00ae 110

Yu00fcksek izolasyon kabiliyetli du00fcu015fu00fck boyutsal deu011fiu015fmesi olan genel hizmet malzemesidir.

Hyisoliteu00ae 125

Du00fcu015fu00fck you011funluklu, genel hizmet malzemesi, astar veya astar arkasu0131 olarak kullanu0131lu0131r.
1260 u00b0C'e kadar olan yerlerde iyi bir izolasyon sau011flar. Hyisoliteu00ae 125 beton (castable) olarak kullanu0131mu0131n yanu0131su0131ra, pu00fcsku00fcrtme olarak da kullanu0131lu0131r.

Hyisoliteu00ae 135

u0130zolasyon malzemesi olmasu0131na rau011fmen yu00fcksek mukavemete sahiptir.1350u00b0C'ye kadar olan yerlerde hem astar hem de astar arkasu0131 malzemesi olarak kullanu0131lu0131r.

Hyisoliteu00ae 170

u0130zolasyon amau00e7lu0131, du00fcu015fu00fck miktarda demir iu00e7eren su00fclfu00fcrsu00fcz, du00fcu015fu00fck you011funlukta astar malzemesi.

Would you like to review Kiltas online catalog?

KİLTAS Refractory MATERIAL SAN. A.S.

Phone : 444 3 012 Phone : +90 212 332 30 20 Fax : +90 212 332 08 15
Fevzipasa Mahallesi Yurek Street No:10 Degirmenkoy/ Silivri / ISTANBUL

KİLTAŞ Refrakter Malzeme San. A.Ş. 
Copyright 2020 All rights reserved.