u0130zoleler

Betonlarla benzer teknoloji ile u00fcretilen izole betonlar, nihai you011funluklaru0131 du00fcu015fu00fcrmek ve iyi bir izolasyon sau011flayabilmek iu00e7in du00fcu015fu00fck you011funluklu hammaddelerden u00fcretilen mamullerdir. Bu tip u00fcru00fcnler hemen her tu00fcrlu00fc endu00fcstride, gerek ana refrakter malzeme olarak gerekse daha you011fun ve ateu015fe mukavim malzemelerin arkasu0131nda ikincil u00fcru00fcn olarak kullanu0131lu0131rlar. Malzemenin karu0131u015ftu0131ru0131lmasu0131 ve uygulanmasu0131 su0131rasu0131nda hava su0131caklu0131u011fu0131 ve kullanu0131lan suyun su0131caklu0131u011fu0131 +5/+25 u2018C olmalu0131du0131r.

Would you like to review Kiltas online catalog?

KİLTAS Refractory MATERIAL SAN. A.S.

Phone : 444 3 012 Phone : +90 212 332 30 20 Fax : +90 212 332 08 15
Fevzipasa Mahallesi Yurek Street No:10 Degirmenkoy/ Silivri / ISTANBUL

KİLTAŞ Refrakter Malzeme San. A.Ş. 
Copyright 2020 All rights reserved.